Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Μουσείου Φωτογραφίας Καλαμαριάς

Home / Τελευταία νέα του μουσείου φωτογραφίας / Αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Μουσείου Φωτογραφίας Καλαμαριάς
Αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Μουσείου Φωτογραφίας Καλαμαριάς

Αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Μουσείου Φωτογραφίας Καλαμαριάς

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του αύριο (που βρίσκεται ήδη εδώ σήμερα) το Μουσείο Καλαμαριάς προχώρησε στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας του αποβλέποντας και στην Διαδικτυακό τρόπο μετάδοσης Πολιτισμικών δεδομένων και αξιών αλλά και στη στενότερη επικοινωνία με τον κόσμο της Καλαμαριάς, της Θεσσαλονίκης, του παγκόσμιου ελληνισμού και των φίλων της φωτογραφίας και της ιστορίας. Σύγχρονο sebsite, Social Media, Ψηφιακή αρχειοθέτηση, Ψηφιακό Μουσείο, Ηλεκτρονικό προφίλ Μουσείου, αρθρογραφία, επικοινωνία με φορείς και αντίστοιχα Μουσεία του εξωτερικού, Ψηφιακή Διαύγεια και Διαφάνεια, είναι τομείς που το Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς επενδύει έχοντας ξεκινήσει ήδη (από το τέλος του 2017) την προσαρμογή του σε αυτά.