Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση του αρχείου του Μουσείου Φωτογραφίας

Home / Τελευταία νέα του μουσείου φωτογραφίας / Σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση του αρχείου του Μουσείου Φωτογραφίας
Σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση του αρχείου του Μουσείου Φωτογραφίας

Σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση του αρχείου του Μουσείου Φωτογραφίας

Το Μουσείο Φωτογραφίας Καλεμκερή έχει ξεκινήσει το έργο ψηφιοποίησης του αρχείου του, δηλαδή ηλεκτρονικής καταγραφής και απεικόνισης κάθε φωτογραφίας σε υψηλή ανάλυση (έως και 6.400 dpi) καθώς και ψηφιακής καταχώρησής της. Το έργο ψηφιοποίησης υλοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).