Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Η ζωή του δωρητή και ιδρυτή του Μουσείου Φωτογραφίας Χρήστου Καλεμκερή

Η ζωή του δωρητή και ιδρυτή Χρήστου Καλεμκερή : Το αφιέρωμα αφορά τη ζωή και το έργο του Χρήστου Καλεμκερή και προβλήθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης για την αποχώρηση του από τη Προεδρία του Μουσείου, τον Οκτώβριο του 2016.