Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Προελαύνοντάς για την απελευθέρωση: Τηλεοπτική Παρουσίαση της Έκδοσης του βιβλίου – Μέρος Β

Προελαύνοντάς για την απελευθέρωση : Τηλεοπτική Παρουσίαση της Έκδοσης του βιβλίου Προελαύνοντας για την απελευθέρωση με ομιλητές τον πρόεδρο του Μουσείου Χρήστο Καλεμκερή και τον συγγραφέα Διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας Ευάγγελο Χεκίμογλου.