Συνέντευξη υπουργού Πολιτισμού κου Ε. Βενιζέλου αφιερωμένη στον κο Χρήστο Καλεμκερή