Κάρτα Νέων

European Youth Card Association – Στα πλαίσια εξωστρέφειας και διεθνών συνεργειών το Μουσείο Καλαμαριάς εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κάρτας Νέων (www.eyca.org) ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, διοργάνωση και προώθηση έργων, προγράμματα ανταλλαγών, καμπάνιες, διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο τη νέα γενιά!