Η ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας του τόπου μας, όχι μόνο λόγω της ιδιομορφίας της αλλά και για το γεγονός ότι οι σιδηρόδρομοί μας, από την εποχή της κατασκευτής τους μέχρι σήμερα – τα τελευταία 130 και πλέον χρόνια- έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Η Εγκυκλοπαίδεια των Ελληνικών Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων, η οποία απαρτίζεται από τους έξι παρακάτω τίτλους, τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας των Αθηνών το 2006.