Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Οι τροχιόδρομοι Θεσσαλονίκης, Βόλου και Καρλοβασίων Σάμου

Home / Κατάλογος Εκδόσεων Μουσείου / Οι τροχιόδρομοι Θεσσαλονίκης, Βόλου και Καρλοβασίων Σάμου

O τόμος αυτός περιλαμβάνει μια διεξοδική επιστημονική μελέτη για το ιστορικό ίδρυσης και εξέλιξης του τροχιοδρόμου της Θεσσαλονίκης και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με απόψεις της πόλης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Στον ίδιο τόμο θα παρουσιάζεται και ο τροχιόδρομος του Βόλου , που λειτούργησε στη διάρκεια των ετών από το 1896 – 1950 καθώς και ο τροχιόδρομος των Καρλοβασίων της Σάμου, η λειτουργία του οποίου τοποθετείται χρονικά από το 1905 έως το 1939.

Τιμή Έκδοσης: 47,70€

Παραγγελία Έκδοσης

Για παραγγελίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 403564