Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Οι Κυριότεροι Φωτογράφοι του Μουσείου Φωτογραφίας

Home / Οι Κυριότεροι Φωτογράφοι του Μουσείου Φωτογραφίας

Το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου αποτελείται από πλούσιο και πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό από τους πρώτους έλληνες φωτογράφους, από τους ξένους φωτογράφους που στα τέλη του 19ου αιώνα φωτογράφισαν την Ελλάδα και από τους περισσότερους νεότερους έλληνες φωτογράφους από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και τη μεταπολίτευση. Ο αριθμός των φωτογράφων που περιλαμβάνει το αρχείο είναι δύσκολα προσεγγίσιμος, ωστόσο ενδεικτικά θα αναφερθούν οι κυριότεροι από αυτούς με σειρά καλλιτεχνικής παρουσίας στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας.

Οι κυριότεροι φωτογράφοι είναι :

 • Μαργαρίτης Φ.
 • Rubellin A.
 • Κωνσταντίνου Δ.
 • Καργόπουλος Β.
 • Μωραΐτης Π.
 • Robertson James
 • Φωτογράφοι Sebah
 • Μαρτιμιανάκης Δημ.
 • Abdulah Freres
 • Βάθης Ξ.
 • Bonfils F.
 • Ανδρειωμένος Ν.
 • Μιχαηλίδης Δ.
 • Παντζόπουλος N.
 • Κόλλας Α.
 • Boisonas Fr.
 • C. Boehrninger
 • Jean de Boe
 • Φωτογράφοι Γαζιάδη
 • Αφοι Ρωμαΐδη
 • Πουλίδης Π.
 • Φωτογράφοι Στουρνάρα
 • Φωτογράφοι Λιόντα
 • Αφοι Μανάκη
 • Οικογένεια φωτογράφων Zepdji
 • Nelly - Έλλη Σουγιουλτζόγλου - Σεραϊδάρη
 • Μπαλάφας, Κ.
 • Τλούπας, Τ.