Λόγω των αλλαγών που έχουν επιφέρει τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19, θα προχωρήσουμε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος των εκδηλώσεών μας, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.