Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Γυναίκα με τοπική φορεσιά Κέρκυρας

Home / Γυναίκα με τοπική φορεσιά Κέρκυρας
Γυναίκα με τοπική φορεσιά Κέρκυρας

Γυναίκα με τοπική φορεσιά Κέρκυρας

Γυναίκα με τοπική φορεσιά Κέρκυρας, Φωτογράφος. Φίλιππος Μαργαρίτης, 1853-55