Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Η κατοχή της Μυτιλήνης

Home / Η κατοχή της Μυτιλήνης
Η κατοχή της Μυτιλήνης

Η κατοχή της Μυτιλήνης

Η κατοχή της Μυτιλήνης από τον Ελληνικό Στρατό, φωτογράφος Χουτζαίος Σίμος, 1912