Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Ιππήλατο τραμ στο δρόμο της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης

Home / Ιππήλατο τραμ στο δρόμο της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης
Ιππήλατο τραμ στο δρόμο της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης

Ιππήλατο τραμ στο δρόμο της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης

Ιππήλατο τραμ στο δρόμο της παλιάς παραλίας (με κατεύθυνση προς το Ντεπό) της Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά της στροφή της πλατείας Ολύμπου (σημερινή πλατεία Ελευθερίας). Στα αριστερά τα αρχοντικά της εποχής ενώ στο βάθος ο Λευκός Πύργος (Beyaz Kule) πριν από την κατεδάφιση του οκταγωνικού περιτειχίσματος (1911) με τους πυργίσκους στις γωνίες.