Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Κύριος των αρχών του 20ου αιώνα

Home / Κύριος των αρχών του 20ου αιώνα
Κύριος των αρχών του 20ου αιώνα

Κύριος των αρχών του 20ου αιώνα

Κύριος των αρχών του 20ου αιώνα, Φωτογράφος Αριστοτέλης Ρωμαίδης