Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Οικογένεια στον Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα

Home / Οικογένεια στον Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα
Οικογένεια στον Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα

Οικογένεια στον Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα

Οικογένεια στον Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα, Φωτογράφος Α. Γαζιάδης