Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Πανοραμική άποψη της Θεσσαλονίκης των τελών του 19ου από τα κάστρα

Home / Πανοραμική άποψη της Θεσσαλονίκης των τελών του 19ου από τα κάστρα
Πανοραμική άποψη της Θεσσαλονίκης των τελών του 19ου από τα κάστρα

Πανοραμική άποψη της Θεσσαλονίκης των τελών του 19ου από τα κάστρα

Πανοραμική άποψη της Θεσσαλονίκης των τελών του 19ου από τα κάστρα, όπου ένα ελληνάκι, ένα εβραιάκι και ένα τουρκάκι παίζουν αρμονικά, φανερώνοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα αυτής της πόλης, Φωτογράφος Paul Zepdji