Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Πλοία αραγμένα στην προκυμαία του Γαλατά, φωτογράφος T. Wild, 1900

Home / Πλοία αραγμένα στην προκυμαία του Γαλατά, φωτογράφος T. Wild, 1900
Πλοία αραγμένα στην προκυμαία του Γαλατά, φωτογράφος T. Wild, 1900

Πλοία αραγμένα στην προκυμαία του Γαλατά, φωτογράφος T. Wild, 1900