Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Άποψη της προκυμαίας της Σμύρνης, φωτ. Sebah & Joailler,1890

Home / Άποψη της προκυμαίας της Σμύρνης, φωτ. Sebah & Joailler,1890
Άποψη της προκυμαίας της Σμύρνης, φωτ. Sebah & Joailler,1890

Άποψη της προκυμαίας της Σμύρνης, φωτ. Sebah & Joailler,1890