Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Πρωτότυπη Δαγγεροτυπία, 1839

Home / Πρωτότυπη Δαγγεροτυπία, 1839
Πρωτότυπη Δαγγεροτυπία, 1839

Πρωτότυπη Δαγγεροτυπία, 1839

Πρωτότυπη Δαγγεροτυπία, 1839, από το αρχείο του Μουσείου Φωτογραφίας ‘Χρήστος Καλεμκερής ‘του Δήμου Καλαμαριάς