Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Πρωτότυπη Φεροτυπία, 1856

Home / Πρωτότυπη Φεροτυπία, 1856
Πρωτότυπη Φεροτυπία, 1856

Πρωτότυπη Φεροτυπία, 1856

Πρωτότυπη Φεροτυπία, 1856, από το Μουσείο Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής του Δήμου Καλαμαριάς