Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Πρωτότυπη φωτογραφία του Δημητρίου Κωνσταντίνου

Home / Πρωτότυπη φωτογραφία του Δημητρίου Κωνσταντίνου
Πρωτότυπη φωτογραφία του Δημητρίου Κωνσταντίνου

Πρωτότυπη φωτογραφία του Δημητρίου Κωνσταντίνου

Πρωτότυπη φωτογραφία του Δημητρίου Κωνσταντίνου, του δεύτερου Έλληνα φωτογράφου, μαζί με το αρνητικό γυαλί (υγρού κολλοδίου). Πρόκειται για ένα μοναδικό φωτογραφικό υλικό που αφορά στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας.