Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Τραμ στη Διαγώνιο Θεσσαλονίκη

Home / Τραμ στη Διαγώνιο Θεσσαλονίκη
Τραμ στη Διαγώνιο Θεσσαλονίκη

Τραμ στη Διαγώνιο Θεσσαλονίκη

Τραμ στη Διαγώνιο (Τσιμισκή- Παύλου Μελά) στις αρχές τα δεκαετίας τους 1930. Στο κέντρο δεσπόζει το γωνιακό τετραώροφο επιβλητικό κτίριο Βαλαούρη (κατασκευής 1924) με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του μορφή με πρόσοψη και στους δύο δρόμους (Τσιμισκή- Παύλου Μελά)