Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Σκοπός και Όραμα του Μουσείου

Home / Σκοπός και Όραμα του Μουσείου

Το Μουσείο στοχεύει στη διάδοση της τέχνης και της τεχνικής της φωτογραφίας. Προτεραιότητα του είναι  η επαφή του κοινού με την ιστορία της Ελλάδας, να αγγίξει τη πολιτιστική του κληρονομιά και να βιώσει την αφύπνιση της ιστορικής του μνήμης.

Το Όραμα μας είναι να αποτελέσουμε ένα Πολιτιστικό φορέα αντάξιο αυτών του εξωτερικού, όχι τόσο σε μέγεθος αλλά σε ποιότητα και δυναμική ώστε να γίνουμε μέσο μεταλαμπάδευσης της Ιστορίας του Πνεύματος και Πολιτισμού της Ελλάδος ανά την υφήλιο.

 • Νέες εκθέσεις

  Νέες εκθέσεις υψηλής αισθητικής βάσει των συγχρόνων μουσειακών προτύπων, διατηρώντας πάντα την ιστορική́ και επιστημονική́ συνέπεια που αποτελεί́ την βασική αρχή́ και αξία του Μουσείου από τον Ιδρυτή της Χρήστο Καλεμκερή

 • Χρήση νέων τεχνολογιών

  Χρήση νέων τεχνολογιών & δια δραστικών μέσων, προσφέροντας αρμονική σύζευξη του παρελθόντος και της ιστορίας με τη σύγχρονη εποχή́ και το μέλλον.

 • Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων

  Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Μουσείου σε εκθέσεις, εκδόσεις, εκπαιδευτικά́ προγράμματα, οπτικοακουστικά́ δρώμενα, εκδηλώσεις ποικίλου πολιτιστικού́ ενδιαφέροντος, κ.α

 • Συνέργειες

  Συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτισμικούς φορείς με προτεραιότητα τον Δήμο Καλαμαριάς.

Κρυφός πόθος από την ίδρυση του Μουσείου Καλεμκερή, αποτελεί η μόνιμη στέγαση του σε ένα χώρο αντάξιο της δυναμικής και των προσδοκιών του. Αυτόν του στρατοπέδου Κόδρα όπου ευελπιστούμε με τη δεδομένη δέσμευση και συμπαράσταση του Δημάρχου μας να βρεθεί επιτέλους ο τρόπος το όραμα να πάρει σάρκα και οστά σύντομα. Καλώ όλη την Καλαμαριά συμπαραστάτη στο «δικαίωμα» μας αυτό.