Μουσική παρασκήνιου Μουσείου Φωτογραφίας

Στρατηγικές Συνεργασίες

Home / Στρατηγικές Συνεργασίες

Με ιδιαίτερη εντατικοποίηση και στόχευση τα τελευταία χρόνια, το Μουσείο ανέπτυξε συνεργασίες με πολλούς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς.

Ωστόσο μπορούν να επισημανθούν κάποιοι οργανισμοί με τους οποίους η συνεργασία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στρατηγική, λόγω της ποιότητας αυτής αλλά και γιατί στο πέρασμα του χρόνου έχει δομηθεί μία εξαιρετική σχέση αλληλοεκτίμησης και συν εργατικότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Μουσείο Μπενάκη
 • MoMus (συνένωση 5 μουσείων)- Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
 • Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Μουσειολογίας του Α.Π.Θ.
 • Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Noesis
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
 • ΕKEΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης)
 • Πανεπιστήμια